De havik verdiende loon tekstschrijven contexting contextingsessie brandingbtekstschrijver

Mijn verdiende loon

Inmiddels heb ik enige ervaring in het samenwerken met opdrachtgevers. Ik weet dus dat een uurloon roepen en op basis van geturfde uren een factuur sturen voor geen van de partijen fijn voelt. Ik richt me op een uurloon van € 90,-. Zo, dat is eruit.

In de praktijk vind ik het echter vaak fijner een aangenomen bedrag af te spreken. Dit geeft iedereen duidelijkheid. Uiteraard zijn er diensten of situaties denkbaar waarbij een inschatting vooraf heel lastig te maken is. Dan kunnen we deeltrajecten afspreken of ad hoc een andere oplossing verzinnen. De geschiedenis leert dat we daar altijd wel uitkomen.